Generalforsamling 2022 i Foreningen BSides København

This is the Danish language summary of the general assembly of BSides København on our Discord-server 7 June 2022 with board members and ordinary members present.

Valg af ordstyrer og referent

Mads Frandsen blev valgt som ordstyrer og Frederik Raabye som referent, efter indstilling af bestyrelsen.

Mads konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indkaldt 

Bestyrelsens beretning og debat

Kerneteamet er siden sidste år udvidet med Josefine, Christian, Anders og Bjarne, der alle har ydet en stor indsats for at gøre BSides København 2021 til en succes og er aktive i planlægningen af årets konference.

BSides 2021 var et virtuelt arrangement, med lidt færre deltagere end året før og forventet. 

Arrangørerne oplevede god aktivitet i studiet og det var et godt arrangement for talere og frivillige på dagen. Arrangementet gav foreningen 40.000 DKK i sponsorindtægter og 1.700 DKK i indtægter fra af salg merchandise.

Feedback fra konferencen er et ønske fra medlemmer og deltagere om endnu mere indhold og i særdeleshed en fysisk konference. 

Den fysiske konference BSides København 2022 er planlagt til at kunne rumme 480 deltagere på ITU d. 8. oktober og dermed blive endnu større end vores arrangement samme sted i 2019. Billetsalget er allerede åbnet for medlemmer og virksomheder og salget går stærkt. Formanden opfordrede deltagerne til at hjælpe med at øge opmærksomheden på foreningen for potentielle medlemmer.

Ud over medlemskab er den letteste måde at støtte foreningen på, at købe foreningens merchandise. Husk at årslogoerne kun er tilgængelige i begrænset tid, hvorefter de ikke vil blive sat i almindeligt salg igen.

Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 

Regnskab og årsrapport er udsendt til medlemmerne. Bestyrelsen er tilfredse med resultatet, der harmonerer med ønsket om så vidt muligt at gå i nul, med en lille økonomisk buffer til fremtidige arrangementer. 

Foreningens driftsregnskab viser lille underskud på 2.600,-, på drift og et overskud på Foreningens indsamlingen 665,-

Stor tak til de frivillige, sponsorer, talere og medlemmer der har hjulpet før, under og efter konferencen. 

Regnskab og årsberetning blev godkendt af bestyrelse og deltagere uden kommentarer.

Kontingentpriser per 1. december 2022

Bestyrelsen anbefaler at fastholde kontingent på 100,- per år. Forslaget er enstemmigt godkendt.

Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor

Frederik Raabye, Mads Frandsen og Klaus Agnoletti er på valg. 

Ingen medlemmer ønsker at stille op til bestyrelsen og alle tre genvælges. 

Revisor genvælges ligeledes enstemmigt.

Eventuelt

Ingen punkter til eventuelt.